Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines
 

Transparència

Aquí podeu consultar tota la informació relativa als objectius, activitats, estructures i situació econòmica de la fundació

Estatuts

Memòria d'activitats i informació econòmica

Relació amb entitats públiques: Subvencions i convenis 

Estructura organitzativa

Dades 2022

315

Activitats 

71 de l'àmbit de formació (22,54%)

102 de l'àmbit de creació (32,38%)

51 de l'àmbit de concerts (16,19%)

91 de l'àmbit de participació ciutadana i dinamitació  (28,89%)

+ de 47.900

Usuaris 

4.391 en l'àmbit de formació (9,17%)

2.662 en l'àmbit de creació (5,56%)

28.577 en concerts (59,66%)

12.272 en participació ciutadana i dinamització (25,62%)

30

Treballadors/es

Segons gènere

19 homes (58%) - 11 dones (42%)

 Segons tipus de contracte:

25 fixes (80%)

5 eventuals (20%)

 

“El músic que no tingui un sentiment o una ideologia que transmetre, està a la professió equivocada”

Enrique Bunbury