Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines
 

Transparència

Aquí podeu consultar tota la informació relativa als objectius, activitats, estructures i situació econòmica de la fundació

Estatuts

Memòria d'activitats i informació econòmica

Relació amb entitats públiques: Subvencions i convenis 

Estructura organitzativa

Dades 2021

+ de 255

Activitats 

58 de l'àmbit de formació (22,66%)

77 de l'àmbit de creació (30,08%)

59 de l'àmbit de concerts (23,05%)

62 de l'àmbit de participació ciutadana i dinamitació  (24,22%)

+ de 44.000

Usuaris 

2.940 en l'àmbit de formació (6,68%)

5.815 en l'àmbit de creació (13,21%)

23.156 en concerts (52,59%)

12.120 en participació ciutadana i dinamització (27,53%)

33

Treballadors

Segons gènere

20 homes (60%) - 13 dones (40%)

 Segons tipus de contracte:

7 fixes  (21%)

24 fixes discontinus. (73%)

2 temporals (6%)

 

“El músic que no tingui un sentiment o una ideologia que transmetre, està a la professió equivocada”

Enrique Bunbury