Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines
 

Transparència

Aquí podeu consultar tota la informació relativa als objectius, activitats, estructures i situació econòmica de la fundació

Estatuts

Memòria d'activitats i informació econòmica

Relació amb entitats públiques: Subvencions i convenis 

Estructura organitzativa

Dades 2022

315

Activitats 

71 de l'àmbit de formació (22,54%)

102 de l'àmbit de creació (32,38%)

51 de l'àmbit de concerts (16,19%)

91 de l'àmbit de participació ciutadana i dinamitació  (28,89%)

+ de 47.900

Usuaris 

4.391 en l'àmbit de formació (9,17%)

2.662 en l'àmbit de creació (5,56%)

28.577 en concerts (59,66%)

12.272 en participació ciutadana i dinamització (25,62%)

30

Treballadors/es

Segons gènere

19 homes (58%) - 11 dones (42%)

 Segons tipus de contracte:

25 fixes (80%)

5 eventuals (20%)

 

“El músic que no tingui un sentiment o una ideologia que transmetre, està a la professió equivocada”

Enrique Bunbury

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.