Avís legal
 

Actualitzat el 14/07/2021 a les 10:40

El present avís legal (d'ara endavant, l'avís legal) regula l'ús del servei del portal d'Internet https://www.fcasamusicagi.cat (d'ara endavant, el web), propietat de FUNDACIÓ CASA DE LA MUSICA DE LES COMARQUES GIRONINES  amb NIF G55233001 amb domicili social al carrer Sant Antoni, 1, 17190, Salt.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre el web amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb etecam.cat. El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de etecam.cat i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de etecam.cat. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgina web https://www.fcasamusicagi.cat té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

 

La música expressa el que no pot ser dit i allò sobre el que és impossible romandre en silenci

Victor Hugo

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.