Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines
 

L'Entitat

Presentació, trajectòria i dades generals 

La Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines és una fundació privada de tipus cultural, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2850, amb domicili social i fiscal a Salt, Carrer Sant Antoni num 1  (17190) i el seu CIF és G55233001

La Fundació es va crear el 2015 per tal de consolidar i donar una entitat pròpia  al projecte Casa de la Música a les comarques Gironines, que des del 2005 i fins llavors havia estat impulsat i gestional per Multi-Art Produccions. S.L. És des d'aquesta societat i durant l'any 2014 en que es creu necessari de fer el pas de crear una fundació que sigui qui gestioni aquest projecte sòciomusical, entitat que va ser creada l'any següent. 

La Fundació és membre de la Xarxa de CASES DE LA MÚSICA de Catalunya, associació  que uneix a totes les entitats que desenvolupen el projecte arreu del territori de Catalunya. Es treballa  la Música en 4 linies estratègiques: Formació, Creació, Concerts, Participació Ciutadana/Dinamitzacio amb multitud d'activitats. En el cas de la Fundació  el  radi d'acció és bàsicament a comarques gironines, tot i que no hi ha cap limitació a l'hora de poder desenvolupar activitats fora d'aquest àmbit territorial. 

També és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions

El projecte Casa de la Música, a banda de la multitud d'activitats que engloba a nivell comú de xarxa, ha acabat generant una sèrie de sub-projectes a comarques gironines que amb el temps han anat guanyant protagonisme i envergadura dins el catàleg d'activitats de la Fundació: Des del centre de formació tècnica ETECAM, a la BLACK MUSIC BIG BAND o el  BLACK MUSIC CHOIR, passant per la coproducció de CONCERTS en espais com LA MIRONA, pel projecte MÚSICA a l'EST la gestió i dinamització dels BUCS MARFA. o el projecte de formació Musical SOM MÚSICA

Des de la Fundació Casa de la Música també s'ha participat com a soci no beneficiari en la creació i impuls del PECT Indústries Culturals i Creatives (ICC) de l'Àrea Urbana de Girona. impulsat per la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona. 

La darrera de les activitats a incorporar-se al catàleg  de la Fundació és GiG SERVEIS, que des del 2020 és la divisió de serveis per a esdeveniments i  espectacles, Aquesta és una activitat de  lloguer  de materials tècnics dels quals disposa l'entitat i la oferta complementària de serveis tècnics  per a tot tipus d'esdeveniments relacionats amb la música i les arts escèniques.  Aquest nou servei te una doble finalitat:  d'una banda generar llocs de treball remunerats per tècnics sorgits dels centres de formació, en produccions reals i de la ma de professionals amb més de 25 anys d'experiència al sector musical. De l'altra banda, crear una activitat que generi ingressos per la fundació per tal de poder augmentar pressupost i  desenvolupar així noves activitats i projectes.

Missió

La Fundació té per objecte el foment de la música, mitjançant la creació, promoció, formació, exhibició, recerca i qualsevol altre mitjà que ho permeti. 

Finalitats fundacionals

Dotar d’eines als creadors i artistes per donar resposta a totes les expressions musicals.

 

Apropar la cultura als joves (oci de qualitat) i fomentar l’aparició de nous públics.

 

Afavorir la diversitat cultural enfront la uniformitat que persegueix el mercat.

 

Contribuir a l’aflorament i la difusió dels valors positius que la cultura aporta a la societat i als seus individus.

 

Enfortir el teixit musical del territori per normalitzar i potenciar la música popular catalana, la música que es fa a Catalunya.

 

Afavorir la igualtat d’oportunitats de participació en la vida activa a col·lectius amb risc d’exclusió social.

 

Transformar la realitat musical i social d’una ciutat i el seu entorn. Entenent com a tal, la utilització de la música pel foment de les relacions humanes i la integració social, en busca d’una millor cohesió social. 

 

Afavorir la formació en totes aquelles disciplines o matèries que donen suport de forma directe o indirecte a la música i les arts escèniques,  en qualsevol de les seves vessants.

“El paper de l'ARTISTA és fér que la revolució sigui irresistible”

Toni Cade Bambara

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.